FORMULARZ KLASYFIKACYJNY
I pó³rocze - rok szkolny 2018/19
SZKO£A PODSTAWOWA (klasy I-III)

klasa wychowawca

uczniów zapisanych
klasyfikowanych
niepromowanych
uczniów drugorocznych
srednia frekwencja

Uczniowie z deficytami rozwojowymiUczniowie sprawiajacy trudnosci wychowawczeUczniowie wzorowiDodatkowe informacje o klasie

Data