FORMULARZ KLASYFIKACYJNY
I półrocze - rok szkolny 2018/19
SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy IV-VIII)
i GIMNAZJUM (klasa III)klasa wychowawca


uczniów zapisanych
klasyfikowanych
nieklasyfikowanych

Wyniki nauczania


Liczba uczniów:

bez ocen niedostatecznych
z 1 oceną niedostateczną
z 2 ocenami niedostatecznymi
z 3 i więcej ocenami niedostatecznymi
drugorocznych, w tym z ocenami niedostatecznymi

średnia frekwencja

średnia ocen w klasie

Oceny niedostateczne otrzymują (nazwisko i imię - przedmioty)Globalne zestawienie ocen niedostatecznych (przedmiot - liczba ocen)Uczniowie ze średnią ocen co najmniej 4,0 (imię i nazwisko - średnia ocen)

Ocena zachowania
Liczba uczniów, którzy uzyskali zachowanie:

wzorowe bardzo dobre dobre
poprawne nieodpowiednie naganne

Oceny nieodpowienie i naganne otrzymują: (imię i nazwisko - ocena - uzasadnienie)Oceny wzorowe otrzymują: (imię i nazwisko - uzasadnienie)Ogólna opinia wychowawcy o klasie (sukcesy, osiągnięcia, trudności itp.)Data