projekt comenius

O projekcie Comenius

Comenius to edukacyjny projekt Unii Europejskiej, realizowany w ramach programu LLP (ang. Lifelong Learning Programme, Uczenie się przez całe życie) w latach 2007-2013. Od 2014 r. wchodzi w skład projektu Erasmus+ wraz z inicjatywami takimi jak Erasmus, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig. Wymiana uczniowska oraz wspólne projekty szkół z terenu całej UE mają pomóc uczniom, studentom i kadrze nauczycielskiej zrozumieć i poznać różne kręgi kulturowe oraz wspomóc naukę języka obcego. 

Comenius - rozwój kompetencji językowych uczniów

Projekt Comenius w ramach Erasmus+ zrzesza szkoły ze wszystkich krajów Unii, w związku z czym dzieci biorące w nim udział mają możliwość wyjazdu do partnerskich placówek. Perspektywa podróży za granicę znacząco wpływa na chęć dzieci do nauki języków obcych. Kontakt z rówieśnikami z innych państw pozwala młodym ludziom na rozwijanie umiejętności językowych w praktyce. W badaniu przeprowadzonym krótko po rozpoczęciu programu wykazano, że ponad 60% uczniów biorących w nim udział podniosło poziom znajomości języka angielskiego. Warto zaznaczyć, że dzięki wyjazdom nauczyciele również mogą poszerzyć zakres swoich kompetencji lingwistycznych. 

Comenius - nowe możliwości dla edukacji

Współpraca szkół w ramach programu Erasmus+: Comenius realizowana jest na zasadzie bilateralnej (dwie placówki z dwóch różnych krajów) lub multilateralnej (kilka szkół z kilku różnych państw). Daje możliwość realizacji wspólnych, interdyscyplinarnych projektów, które są o wiele bardziej efektywne i lubiane przez uczniów niż tradycyjne formy nauczania. Dzieci uczą się kompleksowego podejścia do problemu oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Nabywają też umiejętność współpracy w grupach z kolegami i koleżankami z innych kręgów kulturowych, ucząc się od siebie nawzajem. 

Comenius - współpraca szkół na rzecz wychowania i edukacji

Główne cele projektu Erasmus+: Comenius to wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli, wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania. Program pomaga również wypracować kompetencje życiowe niezbędne do prawidłowego rozwoju osobistego oraz uczy aktywnej postawy obywatelskiej w Unii Europejskiej. Dzieci korzystając z projektów międzynarodowych są bardziej otwarte na świat i poznawanie nowych ludzi, a także o wiele bardziej tolerancyjne dla odmiennych kultur. 

Komentarze artykułu