konkurs czytelniczy

Konkurs czytelniczy podsumowanie

W Zespole Szkół w Gorlicach odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas podstawowych. Konkurs miał na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą i młodzieżową, zaprezentowanie umiejętności pięknego czytania. Konkurs zawierał również elementy współzawodnictwa pomiędzy uczniami poszczególnych klas oraz indywidualnie.

Konkurs czytelniczy – regulamin

Zgodnie z regulaminem w konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas IV-VI .Udział w konkursie zachęca dzieci i młodzież do regularnego czytania, poszerzania zainteresowań czytelniczych poza lektury szkolne. Regularne czytanie wzmacnia pozytywne zachowania i wrażliwość na innych ludzi, pomaga we właściwym gospodarowaniu czasem wolnym. Elementy rywalizacji zachęcają do sięgania po nowe pozycje książkowe.

Konkurs czytelniczy – wyniki

Wyniki konkursu zostaną opublikowane po jego zakończeniu na stronie internetowej szkoły, zostaną również wywieszone w holu głównym oraz w świetlicy.W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe indywidualne oraz grupowe dla klas, w których będzie najwięcej uczestników konkursu czytelniczego.

Zespół Szkół w Gorlicach organizuje konkursy czytelnicze dwa razy w roku, w grudniu i w maju. Konkursy cieszą się ogromną popularnością, ze zdumieniem można zauważyć, że czytanie wciąż jest atrakcyjną formą spędzania czasu. Motywacją do udziału w konkursie czytelniczym są na pewno ciekawe nagrody rzeczowe, a dla zwycięskich klas nagrodą są zawsze atrakcyjne wyjścia klasowe.