konkurs plastyczny moja ojczyzna

Konkurs plastyczny dotyczący przedstawienia ojczyzny

Dobry konkurs plastyczny to bardzo ważna sprawa. Jest to wyjątkowo interesująca oferta dla każdej osoby. Uczniowie mogą zaprezentować swój talent plastyczny. Konkurs jest dedykowany osobom mającym talent plastyczny oraz pragnącym go wyrazić w formie twórczości plastycznej. Obecnie taki konkurs jest organizowany cyklicznie, raz w roku. Tematem konkursu Moja Ojczyzna jest historia Polski oraz jej teraźniejszość i przyszłość.

Konkurs plastyczny Moja Ojczyzna - wyniki

Wyniki konkursu plastycznego są publikowane na stronie internetowej szkoły zaraz po rozstrzygnięciu. W konkursie przyznane są trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia. Na nagrody przeznaczono łącznie 15 000 złotych z budżetu szkoły od sponsorów oraz urzędu miasta. Laureaci prezentują swoje prace także podczas uroczystego apelu. Następnie są one wywieszane na korytarzach szkoły tak, aby uczniowie oraz goście szkoły mogli je podziwiać. 

Konkurs plastyczny Moja Ojczyzna - prace konkursowe

Prace konkursowe są wykonane pod nadzorem nauczyciela wychowania plastycznego. Dzieci dostają doradztwo i uczą się rysować oraz malować różnorodne prace. Można je składać do określonego terminu. Prace ocenia komisja konkursowa złożona z nauczycieli wychowania plastycznego oraz artystów. Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Zasady pracy są opisane w regulaminie komisji konkursowej. 

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej lub plastycznej. Rzeźby także są uznawane przez komisję konkursową.