konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski w prywatnej szkole

Do udziału w konkursie recytatorskim mogą zgłosić się uczniowie szkoły. Mają możliwość brania w nim udziału oraz bycia ocenionymi przez profesjonalne jury złożone z nauczycieli szkoły. Udział w konkursie jest dobrowolny, mogą w nim uczestniczyć wyłącznie uczniowie szkoły, osoby z zewnątrz nie są dopuszczone do udziału w tym współzawodnictwie. 

Konkurs recytatorski - nagrody

W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe o łącznej wartości 10 000 złotych. Fundatorami nagród są dyrekcja szkoły oraz prywatni sponsorzy pozyskani przez dyrekcję szkoły. Laureaci otrzymają książki, nowoczesne urządzenia elektroniczne oraz dyplomy uznania. Udział w konkursie nie wiąże się z nagrodami finansowymi. Przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce, nie są to nagrody równorzędne) oraz dwa wyróżnienia za uczestnictwo w konkursie.

Konkurs recytatorski - terminy

Konkurs recytatorski zorganizowany zostanie w pierwszej połowie maja, w godzinach pracy szkoły, w auli szkolnej. Konkurs jest zamknięty, uczniowie występować będą jedynie przed jury. Laureaci zostaną zaprezentowani podczas szkolnej uroczystości. Będą mogli wówczas wystąpić przed uczniami szkoły oraz gronem pedagogicznym, prezentując swój talent recytatorski. Drugi występ laureatów planowany jest podczas apelu na zakończenie roku szkolnego. 

Konkurs recytatorski - regulamin

Konkurs recytatorski organizowany jest zgodnie z regulaminem opisującym jego reguły. Zasady konkursu są dokładnie opisane, a jego uczestnicy mają możliwość uzyskania atrakcyjnych nagród oraz wpisania udziału w konkursie do swojego curriculum vitae. Udział w konkursie nie jest równoznaczny z udziałem w olimpiadzie.

Regulamin udziału w konkursie zostanie opublikowany na stronie szkoły, do lektury wszystkich uczniów. Zasady są jasne oraz klarowne, opisane w przystępny sposób, a dokument sporządzony jest przez prawników wyspecjalizowanych w tworzeniu takich dokumentów. Konkurs zostanie opisany w szkolnej gazetce oraz zostanie uwieczniony na nagraniu.